Hundavel och valpkullar

Att det är givande att hålla på med avel märker man snabbt men man måste också komma ihåg att det finns ett stort ansvar förknippat med avel. Den Svenska Kennelklubben har satt ihop flera regler som man som uppfödare bör förhålla sig till i samband med avel på hundar. I kombination med alla dessa regler finns också ett stort antal lagar som handlar om djurskydd och även dessa ska uppfödaren förhålla sig till. Vid sidan av detta finns också moraliska samt etiska värderingar som handlar om vad som är fel eller rätt när man avlar på hundar. Som uppfödare måste man i dessa frågor både se till den aktuella hunden, valparna, valpköpare och rasen som helhet.

Hos Svenska Kennelklubben finns ett flertal grundläggande regler. Det finns exempelvis ett stort kapitel som innefattar just etik inom avel och här behandlas flera olika områden. Det är till exempel så att funktionshindrade eller sjuka hundar inte får användas inom avel och man ska inte avla på de hundar som har beteendestörningar i någon form. En seriös uppfödare som avlar enligt de riktlinjer Svenska Kennelklubben satt upp följer också de krav på hälsotester som ska göras innan man avlar på en viss hund. Det är både för den individuella hunden, valparna och rasen i helhet dessa tester görs.

Viktigt att tänka på

Innan man börjar avla måste man kontrollera ett flertal saker. Det är bland annat mycket viktigt att man kontrollerar hundens ögon, dess armbågar, höfterna samt annat som kan drabbas av olika ärftliga skador. Det finns också ett flertal olika sjukdomar som till exempel ärftliga tumörer, epilepsi, hormonrubbningar, förlossningsproblem eller hjärtsjukdomar som man gärna vill undvika att föra vidare inom raserna. Man måste därför som uppfödare vara mycket insatt i hur avel, genetik och annat fungerar. Om en tik och en hanhund har anlag för samma sjukdomar bör dessa till exempel inte användas i avel.

Som seriös kennelägare samt uppfödare måste man se till att valparna som säljs är gamla nog. Det är också viktigt att hundarna får med sig registreringshandlingar, köpeavtal samt veterinärintyg som ger en bekräftelse på att valpen är vaccinerad samt besiktigad. Uppfödaren bör också skicka med valpens stamtavla samt en lista på olika skötselråd vid valpens försäljning.

De djur man använder inom aveln måste man alltid se till att besiktiga innan man påbörjar sitt avelsarbete. Det är också viktigt att man som uppfödare läser igenom de aktuella regler som gäller för avel. Detta på grund av att reglerna ibland kan ändras med mycket kort varsel. Dessa ändringar handlar först och främst om olika ärftliga defekter samt sjukdomar som kan föras vidare genom rasen. Plötsligt kan en tik ha blivit totalt olämplig inom avelsarbetet. Man måste också, innan man börjar avla, se till att det finns en avelsförsäkring på tiken. Alla valpar ska också få en så kallad dolda fel försäkring. Den gör att uppfödaren eller valpköparen kan få pengar om hunden inte motsvarar de krav som kan ställas på den på grund av ett tidigare dolt fel. Om man inte känner sig helt säker på vad som gäller kan det vara klokt att rådgöra med andra erfarna uppfödare av rasen för att säkerställa att hundarna man avlar på följer standarden och att man verkligen håller sin uppfödning på ett bra sätt. Alla seriösa uppfödare brukar dela med sig av tips och råd.